SERVICE

GENERELT

BK Hengeren anbefaler generelt å holde sin tilhenger fri for smuss og at den blir vasket etter bruk.

Dersom det har blitt fraktet syreholdig materiale eller kunstgjørsel bør den vaskes umiddelbart, da dette kan reagere på materialet. Hageavfall er meget syreholdig!

Veisalt er også noe som reagerer på galvanisering, vask derfor alltid hengeren etter bruk om det har vært saltet der dere har kjørt. Husk også at salt fra havet har samme effekt som veisalt. Skal tilhengeren settes bort for lagring bør den være rengjort og gjerne dekket til.

En presenning er også til hjelp for å spare kryssfinnerplaten. Denne platen er levende da den er organisk, og kan bule litt under høy luftfuktighet, men trekker seg sammen når den tørker.

Kontroller jevnlig lufttrykk i dekkende på tilhengeren og ettertrekk hjulbolter ved behov. Har dere en tilhenger med bremser så er det smørenipler (fettnipler) på påløpet som bør smøres.

Kulekoblingen rengjøres for smuss og smøres.

Våre hengere er varmgalvaniserte og vil være blanke og glatte den første tiden. Ettersom galvaniseringen er organisk vil tilhengeren etter kort tid bli mer matt. Dette er en naturlig prosess og gir ikke grunnlag for reklamasjon. Les mer på nordicgalvanizers

SIKKERHETSREGLER

Sikkerhetswire / lenke må alltid kobles til kjøretøy. Pass på at maksimalt kuletrykk ikke overstiges. Denne vekten står på kulekoblingen. All last skal være lukket under kjøring. Sjekk lufttrykk jevnlig, se egen tabell. Hjulnav anbefales ikke å være under vann. Det kan skade bremser/lager.

Overhold alltid produsentens oppgitte maksimalvekt for den aktuelle tilhengeren. Kjør ikke med større hastighet enn det som er maksimalt tilatt for tilhengeren.

DEKKTRYKK

DIMENSJONER BAR PSI
155R13-C6 3.75 54
155R13-C8 4.5 65
185R14-C8 4.5 65
195R14-70 3.2 46
20,5 x 10 6.1 90

HVA BØR GJØRES

Etter første tur 500km 1år 2år 3år 4år 5år
Ettertrekke hjulbolter
Kontroll av lager
Smøring av opplagringer
Fettskifte i hjulvanene
(ex kompaktlager)
Kontroll av klarering mellom bremse-
belegg og trommel, samt etterjustering
Kontroll av bremsebelegg og
trommeltykkelse
Sjekke navkopper, fylle med fett
Kontroller dekk og mønsterdybde
Smøring av vinsj
Etterstramming av aksel, påløp,
dragbolter
Kontroll av lys og strømnett

Service og vedlikehold bør utføres av en autorisert BK forhandler.

GARANTI

BK Hengeren garanterer for sine hengere i henholdt til lov om kjøp. Se lovdata for info om kjøpsloven. Dersom det oppstår en feil på hengeren, forplikter kunden å melde fra straks den er oppdaget. Det påligger kunden å dokumentere at feilen var tilstede ved levering. For at garantien skal være gjeldene må alle reklamasjoner gå gjennom vår forhandlere. Reklamasjoner i form av faktura fra andre verksteder behandles derfor ikke, ei heller direkte kontakt med fabrikken.

BK Hengeren kan beslutte om det skal skje utskiftning eller reparasjon av konstruksjon- eller materialfeil i garantitiden. Forutsetningen for at dette skjer er at det har vært normal og forskriftmessig bruk av tilhengeren. Blir det utført reparasjoner på hengeren i reklamasjonsperioden påvirker ikke det garantitiden. Forutsetningen for reklamasjonsretten er at service skal være fulgt i henholdt til serviceheftet og at reparasjonen er utført hos en BK forhandler.

Reklamasjonsretten omfatter ikke utgifter til løpende vedlikehold eller service knyttet til normal slitasje eller at tilhengeren ikke er benyttet i lengere perioder. Heller ikke om det er brukt uorginale deler eller det er utført service av et verksted som ikke er BK forhandler. Leie av erstatningshenger dekkes ike av reklamasjonsretten.

For at garantien på deres tilhenger skal være gjeldene må hengeren bringes inn til en autorisert BK forhandler en gang i året.

SERVICEHEFTE

For å holde tilhengeren i forskriftsmessig stand er det viktig å overholde serviceintervallene beskrevet i serviceheftet. Det bør gjøres av autorisert personell. Bremser og lys blir kontrollert på hver service.

NEDLASTNINGER

ELEKTRONISK KOBLINGSSKJEMA